Internet är i dag som att ha BDSM utan stoppord

Många ger sig in i leken utan att riktigt veta vad de handlar om. De missar de grundläggande reglera om vett & etikett.

En diskussion kan börja oskyldigt, kanske någon säger något med ironi och den andra missförstår och sen är missförstånden så stora så att skada någon är oundvikligt och ingen vet vad som startade det hela.

Att ha ett stoppord skulle kunna hjälpa till i många situationer. Ett stoppord skulle kunna symbolisera ”stopp, tänk efter vad du skriver nu”. Att få folk att stanna upp och förstå att deras ord kan såra. De kanske skrivs något de kommer ångra om några timmar eller dagar som då redan har hunnit sätta spår hos personen orden var riktade till och det går inte att göra ogjort.

Tänk om vi då hade ett stoppord som kan ge oss eftertanke. Något som får oss att stanna upp i skrivande stund. Får oss att fundera på vad det är vi egentligen skriver och vad vi vill ha sagt. Ifrågasätta oss själva om vi verkligen får ut vad vi vill av samtalet.

Kommentera med ett eller fler förslag på ett bra stoppord!