För lärare

Vi startar föreläsningen med fika. ADHD – Varför detta? Med diagnosen ADHD följer en hel del. Många av oss har ingen tidsuppfattning och har svårt att fokusera på det som är viktigt. Vi vill komma i tid och vi vill visa respekt genom att komma i tid, men det är inte alltid det går. En […]