Motståndare till ordet ”hen”

I bland krävs det en erfarenhet för att kunna ändra på något man tycker eller känner. Jag var en verklig motståndare till ordet ”hen” innan jag förstod bättre.

Nu kommer jag tänka mer på vad ett pronomen betyder för den person som jag möter. Tidigare har det inte betytt något för mig. Nu när jag vet att det betyder mycket för någon annan så ser jag ingen som helst tvekan om att använda ordet ”hen” vid de tillfällen som det passar.

Det kommer bli en träningssak till en början men om ett tag kommer det vara ett naturligt sett att uttrycka sig på som de pronomen som hon och han som jag är van vid.

Jag hoppas att alla kan accepterar att jag säger fel i bland och kanske uttrycker mig klumpigt. Jag kan bara säga att jag har öppnat upp mig och kommer träna på att uttrycka mig så att alla känner sig välkomna i vår gemensamma värld.