Hitta ditt mål

Det måste vara något du vill, annars når du aldrig dit.

Att skapa mål och uppnå dem (del1)

Sista tiden har jag satt upp en hel del mål, delmål rättare sagt. Jag har lärt mig att med rätt avstånd mellan målen är det lättare att uppnå det resultat man önskar. Att sätta ett rimligt mål som har en tid utsatt så du vet vart du är på väg och hur hårt du behöver […]