Hitta ditt mål

Det måste vara något du vill, annars når du aldrig dit.

Att skapa mål och uppnå dem (del1)

Sista tiden har jag satt upp en hel del mål, delmål rättare sagt. Jag har lärt mig att med rätt avstånd mellan målen är det lättare att uppnå det resultat man önskar. Att sätta ett rimligt mål som har en tid utsatt så du vet vart du är på väg och hur hårt du behöver […]

Delmål två – ta tillbaka insatsen

Nu är pengar satsade, nu ska jag ta tillbaka dem. Så det första jag gör är att sätta upp en rimlig tidsplan. Fyra veckor, jag hoppas och tror det kan gå fortare men jag nöjer mig med att sätta fyra veckor. Det är en tid jag kan ”hålla ut” utan att tröttna. Jag tror också […]