Motståndare till ordet ”hen”

I bland krävs det en erfarenhet för att kunna ändra på något man tycker eller känner. Jag var en verklig motståndare till ordet ”hen” innan jag förstod bättre. Nu kommer jag tänka mer på vad ett pronomen betyder för den person som jag möter. Tidigare har det inte betytt något för mig. Nu när jag […]