• Renovera huset

    Vad får vi bygga utan bygglov frågade jag mig

    Bygglovsbefriad skyddad uteplats Det krävs bygglov för murar och plank men att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus är undantaget från detta krav. Den bygglovsbefriade skyddade uteplatsen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked. Källa: Boverket.se När krävs det bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende? Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar. Källa: Boverket.se Solfångare och solcellspaneler Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det…