• Social media,  YouTube

    Youtube och nya ”handle” ditt användarnamn

    Inom de närmsta veckorna genomför Youtube förändringar för dig som kreatör.Du hittar din möjlighet att ändra ditt handle här: https://www.youtube.com/handle Youtube inför handle ”Handle” är Youtubes namn för ditt användarnamn. Vem kan skapa sitt handle på Youtube? Alla kommer kunna ändra sitt användarnamn/handle. Gränsen på 100 prenumeranter tas bort och du kan få ditt personliga handle utan att ha en stor följarskara. Ditt användarnamn kommer kunna vara 30 tecken långt. Och är ditt önskade namn redan taget, var kreativ med siffror och understreck. Om du inte väljer ditt användarnamn nu, går det när som helst att ändra det. Under tiden väljer Youtube ut ett automatiskt till dig. Vad innebär handle?…