Vad är declutter

Declutter är något helt annat än att städa. Declutter innebär att man plockar undan. Pysslar och ställer allt som är i oordning till ordning. Var sak ställs på sin plats.

Då är det viktigt att var sak har sin plats! Men det är ett helt kapitel för sig.