Elle Andersson.se

Youtube-tips!


Vill du kunna visa en avsnitt på Youtube men inte visa något annat? Slippa reklam?

Testa att besöka min länk och se om du kan komma på vad jag gjort för att få det så här bra.
https://www.yout-ube.com/watch?v=1OWypgfIF7M&t

Lägg till ett – efter t i adressen.