Elle Andersson.se

Boka i kalendern så får du mycket mer roligt!

Jag har alltid haft svårt för att boka upp mig. Har nog ofta haft tanken ”tänk om jag inte kan” gno i huvet. Men nu har jag precis bokat in en fest i oktober och sagt att jag kommer så ska jag sedermera göra när en inbjudan kommer. Vill jag? Tacka ja och skriv in det i kalendern.